הזירה העיתונאית

בית הספר לכתבי שטח (בהקמה), החנות הדיגיטלית לעיתונאים כבר נפתחה

The journalist school for field correspondents is under construction, but the store for journalistic work aids opens today

הזירה העיתונאית

עיתון בין אויבים. ישראלי, אזורי, בלתי פוליטי

בית ספר לכתבי שטח (בהקמה)

החנות הדיגיטלית היא הסוכנת הבלעדית של המפעל ceramtext לכלי התקשורת בארץ ובעולם​

The digital store is theceramtext factory's exclusive agent for the media in Israel and around the world​

החנות הדיגיטלית לעיתונאים של בית הספר לכתבי שטח

The digital store for journalists of the School of Field Correspondence

שכפ"צ

protective vest

שכפ"צ

Made In Israel

קסדה

Protective helmet

קסדה

Made In Israel

החנות הדיגיטלית היא הסוכנת הבלעדית של קרמיטקס לכלי התקשורת בארץ ובעולם.